Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

 

Το Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, προσφέρει κάθε μήνα σε έναν τυχερό μια δωροεπιταγή των 100 ευρώ, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε σε όποιο από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της περιοχής μας επιθυμείτε.

Φέρνοντας σ' εμάς το όχημά σας για τον απαραίτητο έλεγχο, συμμετέχετε αυτόματα σε όλες τις μηνιαίες διαδοχικές κληρώσεις που θα διενεργηθούν μέχρι τον επόμενο έλεγχο του οχήματός σας.

Αυτό ισχύει και για τους ήδη πελάτες μας.

Η κλήρωση θα γίνεται την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα, σύμφωνα με αντίστοιχη κλήρωση του λαϊκού λαχείου.

Κάθε όχημα συμμετέχει ξεχωριστά στην κλήρωση με τον δικό του μοναδικό αριθμό.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς θα κληρωθούν 10 δωροεπιταγές σύμφωνα με το πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο.

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ

Η Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα την 5ο χλμ Γρεβενών - Μυρσίνης, ανακοινώνει διαδοχικές κληρώσεις δωροεπιταγών, οι οποίες θα διενεργούνται, κάθε μήνα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. 

 1. Η πρώτη κλήρωση θα διενεργηθεί την 26/06/2018 και στο εξής θα διενεργούνται κληρώσεις κάθε μήνα και για αόριστο χρονικό διάστημα. Την περίοδο Χριστουγέννων

- Πρωτοχρονιάς θα διενεργηθούν 10 κληρώσεις δωροεπιταγών.

 1. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες των οχημάτων, που θα περάσουν τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο στην εταιρία μας. Οι ανήλικοι ιδιοκτήτες θα συμμετέχουν δια των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών. Κάθε όχημα θα συμμετέχει ξεχωριστά σε όλες τις επόμενες διαδοχικές ανά μήνα κληρώσεις μέχρι τον επόμενο τεχνικό έλεγχο. Οχήματα που κέρδισαν δεν συμμετέχουν στις υπόλοιπες κληρώσεις μέχρι τον επόμενο έλεγχο.
 1. Οι κληρώσεις θα διενεργούνται την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα στα γραφεία της εταιρίας. Νικητής θα είναι ο ιδιοκτήτης οχήματος του οποίου τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου θα ταυτίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου αριθμού της αντίστοιχης κλήρωσης του λαϊκού λαχείου. Οι κληρώσεις της περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς θα γίνονται σύμφωνα με τις κληρώσεις του Κρατικού Λαχείου.
 1. Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής. Αυτός θα ενημερώνεται τηλεφωνικά, στον αριθμό που θα έχει δηλώσει στην Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 1. Το δώρο θα είναι δωροεπιταγή ποσού εκατό (100,00) ευρώ, η οποία θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της περιοχής μας.
 1. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.
 1. Ο νικητής της κλήρωσης θα πρέπει να έχει θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.
 1. Η υποχρέωση της Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν εμφανίσθηκε να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησης του.
 1. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με την εξαργύρωση της επιταγής που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημιά προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση μιας δωροεπιταγής ή τμήματος αυτού.
 1. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητά αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών για τους σκοπούς που αφορούν την οικεία κλήρωση. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μιας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία του από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 1. Η Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται έγκαιρα και θα δημοσιοποιούνται. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.
 1. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Γρεβενών.