Εκ νέου παράταση της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σε εκ νέου παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Ο. στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 28.04.2020 έως και 03.05.2020 προχώρησε με έκδοση ΦΕΚ B 1585 - 25.04.2020 το Σάββατο 25/04/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η  απόφαση λαμβάνεται με βάση τα αναφερόμενα στην από 09/04/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. 

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της κατηγορίας αυτής εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται και από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Eπίσης αναμένεται και νέα παράταση ισχύος των δελτίων τεχνικού ελέγχου που λήγουν από 1η Μαΐου έως και την ημέρα που θα επαναλειτουργήσουν τα ΚΤΕΟ. Με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, τα δελτία τεχνικού ελέγχου που έχουν ημερομηνία λήξεως από τις 16 Μαρτίου και μετά, έχουν ισχύ έως και 30 Απριλίου. Εφ΄όσον όμως τα ΚΤΕΟ δεν θα λειτουργούν και πάλι, χρειάζεται να δοθεί και νέα παράταση στα δελτία.

Επίσης ερώτημα αποτελεί και το με ποιόν τρόπο ακριβώς θα επαναλειτουργήσουν τα ΚΤΕΟ, ώστε να μην προκληθεί συνωστισμός των προσερχομένων σε αυτά, με δεδομένου ότι θα πρέπει να καλυφθεί εκτός από το φορτίο των τρεχουσών ημερών και το φορτίο των οχημάτων που δεν έχουν προσκομιστεί για έλεγχο, τον ενάμισι μήνα που τα ΚΤΕΟ δεν λειτουργούν.

Εν τω μεταξύ, προτάσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ απέστειλε προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Σε συνέχεια της υ.α με αριθ. Πρωτ.: Οικ. 19758/1397/19.03.2020 περί αναστολής της λήξεως ισχύος των δελτίων ΚΤΕΟ για την περίοδο 16/3 έως 30/4/2020, και ενόψει διαφαινόμενης προοπτικής λειτουργίας των ΚΤΕΟ στις αρχές Μαΐου, επισημαίνουμε ότι, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος είναι οι πιο παραγωγικοί μήνες για ΚΤΕΟ, κυρίως στην Αττική. Εάν σε αυτό το χρονικό διάστημα προστεθούν και οι έλεγχοι των μηνών όπου τα ΚΤΕΟ βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας, αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν συνθήκες συνωστισμού. Στους παραπάνω ελέγχους πρέπει να συνυπολογιστούν και οι εκπρόθεσμοι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα λόγω μεταβίβασης. (έμποροι που έχουν πουλήσει αυτοκίνητα και δεν μπορούν να τα μεταβιβάσουν λόγω έλλειψης ισχύοντος ΔΤΕ).
Σε αυτά τα πλαίσια ακολούθως σας παραθέτουμε προτάσεις μας για το πρόγραμμα πρόσκλησης των οχημάτων :

1. Τα οχήματα των οποίων τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) έληγαν το διάστημα από 16/3/2020 έως και 3/5/2020 να πρέπει να προσέλθουν για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο έως 60 ημέρες από την καταληκτική τους ημερομηνία στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

2. Ομοίως για τα καινούργια οχήματα (4ετίας ή έτους) που έπρεπε να διενεργήσουν τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

3. Η ημερομηνία επόμενου τεχνικού ελέγχου να υπολογίζεται στα 2 χρόνια ( 1 χρόνο για ΕΔΧ/Ασθενοφόρα/Εκπαιδευτικά / Βαρέα Οχήματα) από την καταληκτική ημερομηνία του προηγούμενου ΔΤΕ ή της ημερομηνίας συμπλήρωσης 4 ετών για τα καινούργια.

4. Τα παραπάνω να ισχύουν και για τις Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

5. Για τον υπολογισμό του παραβόλου εκπρόθεσμου ελέγχου των οχημάτων που είχαν καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη της αναστολής λειτουργίας, να μην λαμβάνεται υπόψη και προσμετρά το χρονικό διάστημα που τα ΚΤΕΟ παρέμειναν κλειστά (από 23/3/2020 έως 03/05/2020).

6. Οι τεχνικοί έλεγχοι να πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατά προτεραιότητα κλεισμένου ραντεβού, και να ισχύουν οι σχετικοί κανόνες πρόληψης για την ταυτόχρονη παρουσία κοινού στον χώρο αναμονής των εγκαταστάσεων.

Πηγή : kteonews.gr

Παρακάτω παραθέτουμε τον σύνδεσμο για το σχετικό ΦΕΚ και το ίδιο το ΦΕΚ σε μορφή PDF. 

Πηγή                 Μορφή PDF : ΦΕΚ_Β_1585_25042020