Αναστολή λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Ο. λόγω Κορωνοϊού

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Ο. στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020 προχώρησε με έκδοση ΦΕΚ B 951 - 21.03.2020 το Σάββατο 21/03/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η  απόφαση λαμβάνεται με βάση τα αναφερόμενα στην από 20/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του. 

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της κατηγορίας αυτής εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται και από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Παρακάτω παραθέτουμε τον σύνδεσμο για το σχετικό ΦΕΚ και το ίδιο το ΦΕΚ σε μορφή PDF. 

Πηγή                 Μορφή PDF : ΦΕΚ_Β_951_21032020